Υπηρεσία Χειλεανάγνωσης
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑς

Η HandsUp Agency προσφέρει πληθώρα υπηρεσιών προσβασιμότητας με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών επικοινωνίας και την ισότιμη πρόσβαση όλων των κωφών/βαρήκοων. Σε περίπτωση που στα πλαίσια κάποιας εκδήλωσης που οργανώνετε έχετε στο κοινό σας άτομα με προβλήματα ακοής που δεν επιλέγουν τη νοηματική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας αλλά τον προφορικό λόγο, η HandsUp παρέχει υπηρεσίες χειλεανάγνωσης (lipspeaking) με διερμηνείς χειλεανάγνωσης (lipspeakers).

Οι διερμηνείς χειλεανάγνωσης είναι επαγγελματίες διερμηνείς οι οποίοι καλούνται να επικοινωνήσουν με σαφήνεια τα μηνύματα των ομιλητών χωρίς τη χρήση της φωνής. Είναι καταρτισμένοι στις ανάγκες επικοινωνίας των κωφών/βαρηκόων και εκπαιδευμένοι να αναπαράγουν καθαρά το σχήμα των λέξεων, το ρυθμό, την ένταση καθώς και τον τόνο της φωνής των ομιλητών. Σε περίπτωση που τους ζητηθεί είναι σε θέση να επικουρήσουν τη χειλεανάγνωση με την έκφραση του προσώπου, με φυσικές κινήσεις των χεριών αλλά και το δακτυλικό αλφάβητο. Έχουν διακριτική και ουδέτερη παρουσία και είναι επιφορτισμένοι αποκλειστικά με τη μεταφορά των μηνυμάτων μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών, χωρίς να παρεμβαίνουν στο περιεχόμενο των όσων λέγονται. Προγράμματα εξειδίκευσης και δια βίου κατάρτισης, ανώτατη πανεπιστημιακή και τεχνική εκπαίδευση, ξεναγήσεις, δικαστήρια, ιατρικά πλαίσια, συνεντεύξεις για δουλειά, κοινωνικές υπηρεσίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, πολιτικές ομιλίες, συνεδριάσεις της Βουλής, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, συνέδρια και επιστημονικές ημερίδες μπορούν να καλυφθούν από διερμηνείς χειλεανάγνωσης της HandsUp.

SIGN YOURSELF WITH THE BEST
Υπηρεσίες προσβασιμότητας;
Γι’ αυτό είμαστε εδώ!