Ενημερωτικά – Εκπαιδευτικά Σεμινάρια
deaf awareness training

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια παρέχουν ενημέρωση γύρω από την Κώφωση, την κουλτούρα και την κοινότητα των κωφών και βαρήκοων πολιτών, πραγματοποιούνται από κωφούς εκπαιδευτές με ταυτόχρονη διερμηνεία απο επαγγελματίες διερμηνείς νοηματικής γλώσσας.

Στόχος των σεμιναρίων είναι να γεφυρώσουν το χάσμα της γνώσης και της ευαισθητοποίησης γύρω από την κώφωση και να καταρρίψουν μύθους και συχνές παρανοήσεις.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια επιδιώκουν να παρέχουν γνώσεις σχετικά με:

– Κώφωση και σωστή εξυπηρέτηση Κωφών πελατών
– Δεξιότητες επικοινωνίας – tips επικοινωνίας – βασική επικοινωνία στη Νοηματική
– Κοινότητα Κωφών, Κουλτούρα, Πολιτισμός
– Πρόσβαση σε πληροφορίες και συνεκτικές πρακτικές

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα ωφελήσουν μια υπηρεσία, εταιρεία ή οργανισμό μέσω:

– Της εξαιρετικής εξυπηρέτησης των Κωφών πελατών σας με βασική επικοινωνία στη Νοηματική και άλλες δεξιότητες επικοινωνίας.
– Προσέλκυση και διατήρηση νέων πελατών – συμπεριληπτικές πρακτικές που δεν αποκλείουν αλλά προβάλλουν την αξία των Κωφών και Βαρήκοων πελατών.
– Ανάπτυξη θετικών σχέσεων εργατικού δυναμικού – διεύρυνση των γνώσεων των εργαζομένων και κατανόηση των κωφών συναδέλφων
– Μείωση των διακρίσεων.
– Ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης.

SIGN YOURSELF WITH THE BEST
Υπηρεσίες προσβασιμότητας;
Γι’ αυτό είμαστε εδώ!