Διαφημίσου με Νόημα
δΙΑΦΗΜΙΣΗ | ΠΡΟΩΘΗΣΗ

Στείλτε μας την εκδήλωση σας και εμείς θα τη διαφημίσουμε με το δικό μας μοναδικό τρόπο!

Βίντεο στη νοηματική γλώσσα, υποτιτλισμός και προώθηση της εκδήλωσης σας σε φορείς και σωματεία κωφών, είναι ένα δείγμα της διαφήμισης που μπορούμε να σας παρέχουμε, ώστε οι εκδηλώσεις σας να γίνουν ευρέως γνωστές στην κοινότητα των Κωφών και Βαρήκοων πολιτών και η πρόσβαση που παρέχετε να έχει πραγματικό αντίκτυπο στην κοινότητα στην οποία απευθύνεστε.

SIGN YOURSELF WITH THE BEST
Υπηρεσίες προσβασιμότητας;
Γι’ αυτό είμαστε εδώ!