Τι μπορούμε να προσφέρουμε
Η δέσμευσή μας; Να προσφέρουμε όλες τις υπηρεσίες μας με επαγγελματισμό, συνέπεια και σεβασμό.
Online ή Φυσική Παρουσία
Διερμηνεία Νοηματικής Γλώσσας
Υπηρεσία Προσβασιμότητας
Χειλεανάγνωση
Βίντεο ή/και ήχος
Προσβάσιμη Ιστοσελίδα
Προώθηση
Διαφήμιση με "νόημα"
Υπηρεσία Προσβασιμότητας
Υποτιτλισμός
Ενημέρωση – Εκπαίδευση
Σεμινάρια
Εφαρμογή – Tablet
HandsApp
Υπηρεσία Προσβασιμότητας
Ακουστική Περιγραφή

Θέλετε να πούμε περισσότερα για το δικό σας έργο;

Επαγγελματισμός

Ο επαγγελματισμός στις υπηρεσίες μας είναι η βασική μας αξία. Γι’ αυτό επιλέγουμε ως συνεργάτες πιστοποιημένους επαγγελματίες διερμηνείς και άτομα με εμπειρία στο χώρο που ερ΄γάζονται.

01
Συνέπεια

Συνέπεια για εμάς σημαίνει να ανταπεξερχόμαστε με ακρίβεια σε όλα όσα μαζί έχουμε συμφωνήσει, με τελικό μας στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα!

02
Σεβασμός

Η προσβασιμότητα δε μπορεί να γίνει πράξη χωρίς σεβασμό. Έτσι, αυτός οδηγεί την κάθε μας συνεργασία και επόμενη κίνηση ως εταιρεία!

03
hands up agency
Η γνώμη σας, μας εξελίσσει διαρκώς!
Οι συνεργάτες μας μιλούν για εμάς. Η μεγαλύτερη τιμή, γίνεται για εμάς δέσμευση για ακόμα περισσότερα. Σας ευχαριστούμε!
CulturePolis ΑΜΚΕ

Συνεργαστήκαμε με τη Hands Up για ένα έργο Erasmus+. Είμαστε ΄άκρως ικανοποιημένοι από τη συνέπεια, την απόδοση και την ποιότητα του αποτελέσματος των δύο διερμηνέων και σίγουρα θα επιδιώξουμε τη συνεργασία μας και στο μέλλον!

Με άλλα μάτια

Η Hands Up αποτελεί στρατηγικό συνεργάτη μας στην προσβασιμότητα και τη συμπερίληψη. Στελεχώνει τις δράσεις μας με διερμηνεία και υποτιτλισμό και την ξεχωρίζουμε για τη συνέπεια, την ταχύτητα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Επιπλέον, η ευγένεια, η φιλική διάθεση και η ευελιξία των ανθρώπων της, είναι αυτά που επισφράγισαν τη χρόνια συνεργασία μας.

Athens Pride

Η HandsUp αναλαμβάνει την προσβασιμότητα του ετήσιου Φεστιβάλ Υπερηφάνειας, Athens Pride, σε κωφά και βαρήκοα άτομα. Στην LGBTQI+ κοινότητα των κωφών ατόμων είναι σημαντικό η διερμηνεία να γίνεται με σεβασμό στην ταυτότητα του κοινού, με εχεμύθεια αλλά και με απόλυτη πολιτική ορθότητα.
Η συνεργασία μας γίνεται στα πλαίσια της αμοιβαίας εκτίμησης, της άριστης ανταπόκρισης, των οικονομικών πακέτων αλλά και της επαγγελματικής αρτιότητας που αποπνέει το κάθε άτομο που έχουμε συνεργαστεί.