ΣΔΕΝΓ

We provide a free day to experience our benefits of digital world!
SDEGN-IONIO

Μνημόνιο συνεργασίας ΣΔΕΝΓ και Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Το Σωματείο Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας πρόσφατα ανακοίνωσε τη συνυπογραφή μνημονίου συνεργασίας, μεταξύ του Σωματείου Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας και…