διερμηνεία

We provide a free day to experience our benefits of digital world!
Μία επαναστατική εφαρμογή (aiD) που αλλάζει τα δεδομένα στην κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών των ατόμων με προβλήματα ακοής

Μία επαναστατική εφαρμογή (aiD) που αλλάζει τα δεδομένα στην κάλυψη των επικοινωνιακών αναγκών των ατόμων με προβλήματα ακοής

Η νέα φιλόδοξη εφαρμογή aiD στοχεύει στην αντιμετώπιση και την κάλυψη των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων ατόμων καθώς…